Späť

AdriaSun - Dovolenka v Bulharsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Doprava do Bulharska > Bulharsko letecky

Letecká doprava do Bulharska

Primorsko - letecký pohľad, Bulharsko

REGISTRÁCIA na letisku

Naša cestovná kancelária v spolupráci s leteckou spoločnosťou pracuje v bezletenkovom režime. Pri check-ine (registrácii letu) Vám stačí cestovný pas, resp. občiansky preukaz do krajín EÚ. Dve hodiny pred odletom sa dostavte na letisko a prosím, odoberte sa priamo k check-in (registrácii letu) s cieľovou destináciou - BURGAS . Číslo odbavovacieho pultu (check-in), ku ktorému pôjdete s batožinou a cestovnými dokladmi, bude označené aj s číslom letu na informačnej tabuli v odletovej hale letiska.

Upozorňujeme, že po vybavení na check-ine a prechode bezpečnostnou kontrolou je cestujúci povinný sledovať informácie na informačných tabuliach ohľadom vstupu do odletových brán (gate) a následne do lietadla. Letisko neinformuje cestujúcich rozhlasom a neberie zodpovednosť za prípadné meškanie cestujúceho na vstup do odletovej brány (gate) a následne do lietadla.

CESTOVNÝ DOKLAD

Slovenskí občania môžu vstupovať na územie Bulharska s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Cestovný doklad musí byť platný minimálne pri vstupe i výstupe z krajiny, pre občanov EÚ sa nevyžaduje dlhšia doba platnosti. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, tzv. vízových cudzincov, musí doba platnosti cestovného dokladu presahovať dobu platnosti udeleného víza minimálne o 3 mesiace. Každý cestujúci musí mať vlastný cestovný doklad.

Ak máte záujem o fakultatívny výlet do Istanbulu v Turecku, zoberte si so sebou cestovný pas. Platnosť pasu musí byť minimálne 150 dní od vstupu do Turecka.

BATOŽINA pri leteckej doprave do bulharska

Maximálna povolená batožina je 1 ks s hmotnosťou 20 kg na osobu (s výnimkou detí do 2 rokov bez nároku na sedadlo). V prípade nadváhy batožiny bude pri odbavovacom procese účtovaný poplatok. Jeden kus batožiny nesmie presiahnuť 30 kg. Za nadrozmernú batožinu sa účtuje poplatok od 80 EUR a je nutné nahlásiť ju vopred. Príručná batožina musí mať rozmery max. 55x40x20 cm a hmotnosť do 5 kg na osobu.

Vzhľadom na skutočnosť, že letecký dopravca nezodpovedá za poškodenie alebo stratu niektorých predmetov uložených v batožine odbavenej do batožinového priestoru lietadla, uložte si prosím všetky cenné veci, potrebné lieky atď. do príručnej batožiny. Na palubu lietadla si môžete vziať len malé množstvo tekutín. Tekutiny a gély musia byť v baleniach do 100 ml. Všetky balenia musia byť umiestnené v jednom priehľadnom uzatvárateľnom igelitovom vrecúšku o maximálnom objeme 1 liter na osobu. Pod tekutinami sa rozumie voda a ďalšie nápoje, polievky, sirupy, krémy, pleťové mlieká a oleje, parfémy, spreje, gély vrátane šampónov a sprchových gélov, nádoby pod tlakom vrátane peny na holenie, penových tužidiel, deodorantov, pasty vrátane zubnej pasty a všetky ďalšie materiály podobnej konzistencie.

Na lieky a dietologické prípravky, vrátane detskej výživy, potrebné počas letu, sa obmedzenie povoleného množstva nevzťahuje. Taktiež tieto pravidlá neobmedzujú množstvo tekutín, ktoré si môžete kúpiť v obchodoch nachádzajúcich sa za pasovou kontrolou alebo na palube lietadla prevádzkovaného leteckým dopravcom Európskej únie. Príručná batožina taktiež nesmie obsahovať predmety, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť letu, ako napr. lak na vlasy, sprej obsahujúci plyn, zapaľovač naplnený plynom viac ako na 60 %, ostré kovové predmety (nôž, manikúrové nožnice, pilník na nechty, injekčné striekačky a pod.) Každá batožina by mala byť pred odovzdaním riadne zamknutá a označená menom a adresou. V prípade straty alebo poškodenia batožiny je nevyhnutné sa obrátiť na prepážku strát (Baggage claim) ešte pred opustením odbavovacieho priestoru letiska v mieste Vášho príletu, kde sa spíše protokol „P.I.R.. Bez tohoto protokolu letecká spoločnosť neuzná reklamáciu. Špeciálnu batožinu, ako napr. športové potreby (potápačský výstroj, golfová výbava, surf, bicykel) nahláste prosím vopred v CK (preprava je spoplatnená).

PO PRÍLETE do Bulharska

Vás bude čakať náš delegát s vývesnou tabuľou s označením CK. Po vybavení Vám delegát zabezpečí transfer do hotela a poskytne Vám všetky potrebné informácie. Na informačnej schôdzke sa dozviete možnosti fakultatívnych výletov. V každom hoteli sa v blízkosti recepcie nachádza informačná kniha alebo nástenka, kde nájdete tel. kontakt na Vášho delegáta. Ďalej upozorňujeme klientov s včasným príletom do destinácie, že izba môže byť k dispozícii až po 14. hodine a v posledný deň pobytu je nutné opustiť izbu spravidla do 12:00 hod. Tieto podmienky vychádzajú z medzinárodne platných dohôd.