Späť

AdriaSun - Dovolenka v Bulharsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Poistenie

Poistenie - Bulharsko

ikony-27.jpg

Poistenia od poisťovne Union

Poistenie na dovolenku domácu i zahraničnú je dnes už nevyhnutnosťou. Správnym poistením znižujete riziko, že prídete o svoje peniaze, ak v prípade choroby alebo inej nepredvídanej udalosti nemôžete nastúpiť na zájazd. Správne zvoleným poistením si zabezpečíte prípadné lekárske ošetrenie v zahraničí.

Naša cestovná kancelária je poistená proti úpadku (insolventnosti) u poisťovne SLAVIA.

  • Garančný list k stiahnutiu [TU]

U poisťovne Union Vám môžem sprostredkovať aj komplexné cestovné poistenie.

Ponúkame Vám tieto druhy cestovného poistenia:

Typ poistenia

riziko

typ A1

typ A3

typ B

typ C

poistenie liečebných nákladov v zahraničí

áno

áno

nie

áno

poistenie batožiny (vrátane oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosť a straty dokladov)

áno

áno

nie

nie

poistenie zodpovednosti za škody ( zodpovednosť za škody na zdraví, zodpovednosť za škody na majetku, náklady na advokáta a náklady kaucie)

áno

áno

nie

áno

úrazové poistenie (trvalé následky úrazu, smrť úrazom)

áno

áno

nie

nie

poistenie storna zájazdu

áno

áno

áno

nie

poistenie nevydarenej dovolenky

áno

áno

áno

nie

poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu

áno

áno

nie

nie

poistenie doprovodu

áno

áno

áno

nie

poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb

áno

áno

áno

nie

poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poistného

áno

áno

nie

nie

poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla

áno

áno

nie

nie

poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku

áno

áno

nie

nie

poistenie oneskoreného nástupu na zájazd

áno

áno

nie

nie

 

Výška poistnej sadzby na 1 deň a na jednu osobu je stanovená v jednotlivých druhoch poistenia takto:

Základné poistné v EUR

Typ A 1

Typ A 3

Typ B

Typ C

„oblasť Európy“

1,70

5,10

0,50

0,70

„oblasť mimo Európy“

2,00

6,00

0,70

0,90

„svet“

2,70

8,10

1,00

1,20

 

 

 

 

 

 

Účastníci zájazdov, počas ktorých sa vykonávajú športové kurzy, rekreačné lyžovanie vrátanie snowboardingu, horelezecké, potápačské, speleologické alebo kurzy lietania sa poisťujú s prirážkou 100 % k základnému poistenému (s výnimkou poistného pre typ B), t. j. výška poistného na 1 deň a na jednu osobu je stanovená:

Základné poistné v EUR

Typ A 1

Typ A 3

Typ B

Typ C

„oblasť Európy“

3,40

10,20

0,50

1,40

„oblasť mimo Európy“

4,00

12,00

0,70

1,80

„svet“

5,40

16,20

1,00

2,40