Späť

AdriaSun - Dovolenka v Bulharsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Veľvyslanectvá, na koho sa obrátiť

Slovenské veľvyslanectvo v Bulharsku

ikony-23.jpg

Kontakty na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Sofii

Telefóny: predvoľba zo Slovenska: 00359, predvoľba do Sofie v rámci Bulharska: 02

v pracovnej dobe: 9429 222 (konzul), 9429 212 (konzulárna pracovníčka) 9429 210 (informátor ZÚ), 9429 211 (sekretariát ZÚ)
pracovná doba: pondelok – piatok od 08.30 do 16.30 hod. miestneho času (+1 hod)
po pracovnej dobe: 0888 510 455 (pohotovostný mobil diplomatickej služby)

Faxy: 9429 240 (konzulárne oddelenie), 9429 235 (sekretariát ZÚ)
E-maily: cons.sofia@mzv.sk alebo emb.sofia@mzv.sk
Web stránka: ZÚ: www.mzv.sk/sofia

Kontakty na Honorárny konzulát SR vo Varne

Honorárna konzulka pani Edita BLAGOEVOVÁ
Konzulárny obvod: kraje Burgas, Varna a Dobrič

Honorary Consulate of the Slovak Republic
Blv. Varnenchik 320
9009 Varna, Bulgaria

Tel.: 00359/ 52/ 739 440
Fax: 00359/ 52/ 749 400
Mobil: 0888 838 070 (v prípade núdzových situácií)
E-mail: edita.blagoevova@mzv.sk

V záujme bezproblémového pobytu občanov SR na území Bulharskej republiky a efektívnej konzulárnej pomoci slovenským občanom, ktorí sa ocitnú v núdzi, konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Sofii predkladá základné informácie o podmienkach cestovania do Bulharska a stručný sumár možných mimoriadnych udalostí, vrátane odporúčaných postupov pri ich riešení. V prípade potreby poskytnutia konzulárnej pomoci občanom SR v núdzi kontaktujte Veľvyslanectvo SR v Sofii alebo Honorárny konzulát SR vo Varne.