Späť

AdriaSun - Dovolenka v Bulharsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Veľvyslanectvá, na koho sa obrátiť > Strata/krádež finančných prostriedkov a iných cenností

Strata/krádež v Bulharsku

Ako postupovať pri strate, krádeži cenností v Bulharsku

V prípade straty alebo odcudzenia finančných prostriedkov:

odporúčame využiť medzinárodnú transferovú službu peňazí Western Union, ktorá je v Bulharsku dostatočne rozšírená a pracuje spoľahlivo. Prostriedky poukázané od príbuzných, známych či priateľov zo Slovenska môže mať klient k dispozícií vo veľmi krátkom čase (cca 1 hodina). Príbuzný v SR zloží príslušnú čiastku na pobočke Slovenskej pošty, vyplní príslušný formulár a odošle autorizačný kód občanovi SR v núdzi. Ten si môže prostriedky na základe dokladu totožnosti a kódu prevziať v ten istý deň v ktoromkoľvek výplatnom mieste služby Western Union (nachádzajú sa spravidla v zmenárňach; označenie čierny nápis na žltom podklade).

ZÚ SR Sofia môže v zmysle platných predpisov poskytnúť občanovi finančnú pomoc (doplnkový predaj devíz alebo pôžičku) iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch, a to až po vyčerpaní možnosti zaslania prostriedkov prostredníctvom Western Union. V týchto prípadoch je však postup značne zdĺhavý a administratívne náročný nielen pre ZÚ ale aj samotného občana. V každom prípade vyžaduje osobnú účasť občana na ZÚ SR v Sofii. Nakoľko v Bulharsku veľmi dobre pracuje služba Western Union, v praxi nie je iný spôsob finančnej pomoci občanom SR v núdzi prakticky vôbec využívaný.

Krádež iných cenností odporúčame hlásiť na najbližšom policajnom útvare podľa miesta krádeže. V praxi sa vyskytli aj krádeže priamo na hotelových izbách, preto neodporúčame finančné prostriedky a iné cennosti nechávať voľne, v prípade možnosti použite hotelový sejf. Upozorňujeme, že uzatvorené cestovné poistky sa spravidla nevzťahujú na odcudzenie hotovosti.

Poznámka: Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť ochrane cestovných dokladov, finančných prostriedkov, cenností a ďalších osobných vecí klientov. Na ich zabezpečenie odporúčame využívať hotelové sejfy, pokiaľ sú k dispozícii. Nenechávať cennosti bez dozoru a na jednom mieste. Finančné prostriedky rozdeliť a uložiť na bezpečných miestach. Pred cestou vyhotoviť fotokópie cestovných dokladov. Pri pohybe na verejnosti, najmä na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb (pláže, pešie zóny, reštaurácie/bary a pod.) venovať zvýšenú pozornosť ochrane svojich osobných vecí.