Späť

AdriaSun - Dovolenka v Bulharsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Veľvyslanectvá, na koho sa obrátiť > Tiesňová linka 112 v BR

Bulharsko, tiesňová linka 112

Tiesňová linka v Bulharsku

112

Od 30.9.2008 je na území Bulharska funkčný národný systém tiesňového volania na jednotné európske číslo 112. Bulharsko tak splnilo svoju povinnosť zabezpečiť všetkým bulharským občanov a cudzincom zdržiavajúcim sa na území krajiny možnosť rýchleho a bezplatného prístupu na linku 112, s cieľom získania bezodkladnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach a v núdzových situáciách. Služba je prístupná zo všetkých zemepisných bodov krajiny, ktoré sú pokryté príslušnými telekomunikačnými sieťami a mobilnými operátormi. Príjem tiesňových volaní sa uskutočňuje vo svetových jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština, ruština), v regionálnych jazykoch a podľa najnovších informácií aj v češtine.

Základné záchranné zložky, ktoré poskytujú v integrovanom záchrannom systéme službu rýchlej reakcie, sú záchranná zdravotná služba, polícia, požiarnici, civilná ochrana, horská a plavčícka záchranná služba. Každá z vyššie uvedených služieb má k dispozícii svoj kontaktný bod na úrovni kraja. Z každého kontaktného bodu služieb rýchlej reakcie je priamy prístup do informačného systému koordinačných stredísk 112. Incidenty registrované v koordinačnom stredisku 112 sa automaticky odovzdávajú do príslušného kontaktného bodu služieb rýchlej reakcie, podľa geografickej lokalizácie samotného incidentu či mimoriadnej udalosti.

Iné dôležité kontakty/linky v BR

C

Rýchla zdravotná služba (záchranka) 112 alebo 150
Hasiči 112 alebo 160
Polícia, vrátane dopravnej polície 112 alebo 166
Cestná polícia 165
Sťažnosti na prípady korupcie v polícii 02 / 982 22 22
Polícia Slnečné pobrežie 055 / 422 588
Polícia Primorsko 055 / 032 253
Polícia Pomorie 059 / 622 090, 056 / 856 374
Polícia Carevo 055 / 052 005
Polícia Nesebar 055 / 435411, 055 / 443681
Polícia Zlaté Piesky 052 / 553509
Nemocnica MBAL, Burgas 056 / 894 729 - 730 (urgentný príjem)
Nemocnica MBAL, Varna 052 / 692 6656 (urgentný príjem)
Letisko Sofia (informácie) 02 / 937 2211 alebo 937 2212-13
Letisko Varna (informácie) 052 / 573 323
Letisko Burgas (informácie) 056 / 870 248
Informácie o telef. číslach 11800