Späť

AdriaSun - Dovolenka v Bulharsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Veľvyslanectvá, na koho sa obrátiť > Jazda motorovým vozidlom v Bulharsku

Bulharsko, jazda motorovým vozidlom

Od vodičov motorových vozidiel vstupujúcich a prechádzajúcich cez Bulharsko sa vyžaduje:

vodičský preukaz - vodičské preukazy vydané členským štátom EÚ/EHP sú platné v Bulharsku
technický preukaz (osvedčenie o evidencii vozidla)
povinné zmluvné poistenie vozidla (zelená karta); jednoznačne odporúčame mať uzatvorené havarijné poistenie vozidla (pre prípad havárie alebo krádeže vozidla)!
• v prípade zapožičaného alebo služobného vozidla aj notársky overená plná moc majiteľa vozidla (odporúčame anglický jazyk, keďže vozidlo prechádza viacerými krajinami).

Cestné nálepky

Používanie cestnej siete (diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy) v BR je spoplatnené, formou zakúpenia cestných nálepiek (tzv. vinetky). Vinetku je potrebné nalepiť v dolnom pravom rohu predného skla vozidla a odstrániť ju hneď po skončení platnosti.

Platný sadzobník na rok 2013 určuje výšku poplatkov za cestné nálepky pre jednotlivé kategórie dopravných prostriedkov nasledovne:

kategória osobných automobilov, dopravných prostriedkov k preprave cestujúcich do 8 miest na sedenie a dopravných prostriedkov určených na prevoz cestujúcich alebo tovaru s maximálnou hmotnosťou do 3,5 tony (kategória K3): cena ročnej známky je 34,- EUR, mesačnej 13,- EUR a týždennej 5,- EUR; jednodňová známka v tejto kategórii neexistuje;
kategória dopravných prostriedkov k preprave cestujúcich s viac ako 8 miestami na sedenie (autobusy) a nákladných automobilov s dvoma nápravami a/alebo maximálnou hmotnosťou do 12 ton (kategória K2): cena ročnej známky je 269,- EUR (podmienkou je ekologická norma EURO III, IV, V, EEV alebo vyššia; pre vozidlá nespĺňajúce tieto normy platí cena 350,- EUR), mesačnej 27,- EUR (EURO III, IV, V, EEV a vyššia; pre vozidlá nespĺňajúce tieto normy platí cena 35,- EUR), týždennej 13,- EUR (EURO III, IV, V, EEV a vyššia; pre vozidlá nespĺňajúce tieto normy platí cena 17,- EUR) a jednodňovej 10,- EUR (EURO 0, I, II, III, IV, V, EEV a vyššia).

Zakúpenie cestných známok je možné priamo na hraničných priechodoch, príp. na najbližšej benzínovej stanici a na poštách. Jednodňová nálepka je platná v deň, ktorý je na nej vyznačený. Nálepka má dve časti a ochranné prvky proti falšovaniu. Nalepí sa na pravú dolnú časť predného skla a druhú časť si vodič uschová pre prípad kontroly alebo zničenia samolepiacej časti. Za nezakúpenie cestnej nálepky hrozí pokuta vo výške 300,- BGN pre kategóriu osobných automobilov, dopravných prostriedkov k preprave cestujúcich do 8 miest na sedenie a dopravných prostriedkov určených na prevoz cestujúcich alebo tovaru s maximálnou hmotnosťou do 3,5 tony, 1500,- BGN pre kategóriu dopravných prostriedkov k preprave cestujúcich s viac ako 8 miestami na sedenie.

Poplatky sa hradia aj za použitie mostu cez Dunaj (hraničný priechod Ruse-Giurgiu): osobné auto 2,- EUR, nákladné auto do 3,5 tony 6,- EUR, nákladné auto nad 3,5 tony od 12,- do 25,- EUR podľa hmotnosti, autobus nad 23 miest: 25,- EUR.

Ďalšie informácie pre motoristov

Zo všeobecných pravidiel vyberáme:
• používanie bezpečnostných pásov za jazdy je povinné bez ohľadu na miesto sedenia v automobile, v obývaných i neobývaných oblastiach, výnimky platia len pre tehotné ženy a postihnutých ľudí, ktorých fyzický stav neumožňuje použiť pás;
používanie mobilných telefónov počas jazdy je zakázané (okrem hands free);
jazda po požití alkoholických nápojov a iných omamných látok je zakázaná;
deti do 36 kg musia byť zabezpečené okrem bezpečnostného pásu aj detskou sedačkou;
• deti vo veku do 12 rokov a deti, ktorých výška neprevyšuje 150 cm, nesmú sedieť na prednom sedadle spolujazdca;
svietenie motorových vozidiel je povinné celoročne;
povinná výbava motorového vozidla musí obsahovať výstražný trojuholník, lekárničku, hasiaci prístroj a signalizačnú vestu.

Povolená rýchlosť (km/h): obec/mimo obce/diaľnica/rýchlostná cesta

 • motocykel 50 / 80 / 100 / 90

 • osobný automobil 50 / 90 / 140 / 120

 • autobus, kamión 50 / 80 / 100 / 90

 • ťahače s vlečkou 50 / 70 / 100 / 90

Sprísnili sa pokuty a sankcie za nedodržanie povolenej rýchlosti v obci i mimo obce. Polícia je oprávnená zadržať vodičský preukaz aj občanovi EÚ.

Postihy za prekročenie povolenej rýchlosti v obci

 • do 10 km/h - 20 BGN

 • do 20 km/h - 50 BGN

 • do 30 km/h - 100 BGN

 • do 40 km/h - 200 BGN

 • do 50 km/h - 300 BGN

 • nad 51 km/h - 350 BGN a zadržanie VP na 3 mesiace. Pokuta stúpa každým 5km/h prekročením o 50 BGN.

Postihy za prekročenie povolenej rýchlosti mimo obce

 • do 10 km/h - 20 BGN

 • do 20 km/h - 50 BGN

 • do 30 km/h - 100 BGN

 • do 40 km/h - 150 BGN

 • do 50 km/h - 200 BGN

 • nad 51 km/h - 300 BGN a pokuta stúpa každým 5km/h prekročením o 50 BGN.

Pri opakovanom prekročení povolenej rýchlosti je pokuta dvojnásobná a vodičské oprávnenie sa zadrží na 3 mesiace. Pri systematickom porušovaní najvyššej povolenej rýchlosti vodič zaplatí dvojnásobok pokuty a vodičské oprávnenie mu bude zadržané po dobu 6 mesiacov.

Vedenie motorového vozidla s koncentráciou alkoholu v krvi nad 1,2 promile je v Bulharsku kvalifikované ako trestný čin s trestnou sadzbou do 1 roka odňatia slobody (§ 343b ods. 1 Trestného zákona BR) - vzťahuje sa tiež na občanov EÚ. Okrem toho vedenie motorového vozidla s hladinou alkoholu v krvi od 0,5 do 1,2 promile podlieha sankcii odňatia vodičského preukazu na obdobie 6 - 12 mesiacov a pokutou 500 - 1000,- BGN, pri opakovanom porušení na dobu 1 - 3 rokov s pokutou 1000 – 2000,- BGN. Každému vodičovi, ktorý sa odmietne podrobiť skúške na alkohol alebo inú omamnú látku v tele hrozí odňatie vodičského preukazu do 2 rokov a vyrúbenie pokuty do 2000,- BGN.
Príklady ďalších pokút - nezastavenie na červenú, telefonovanie počas jazdy, jazda v nesprávnom pruhu, parkovanie na zákaze státia/zastavenia, jazda bez pásov - 50,- BGN.

Systém platenia pokút a ďalších postihov za dopravné priestupky

Túto problematiku upravuje zákon o premávke na pozemných komunikáciách a zákon o administratívnych priestupkoch a postihoch. Pri nedodržaní pravidiel cestnej premávky sa vodičovi vydá rozhodnutie o dopravnom priestupku a výške sankcie. Bulharská legislatíva nepripúšťa priamu platbu pokút v hotovosti, tieto musia byť vždy uhradené bankovým prevodom (protikorupčné opatrenie). Zadržané vodičské preukazy sa vracajú prostredníctvom veľvyslanectiev (v praxi často s veľkým oneskorením) a v čase sankcie je vodičovi zakázané viesť motorové vozidlo na území BG. Dopravná polícia nie je oprávnená odobrať alebo zadržať vodičský preukaz, pokiaľ táto sankcia nie je súčasťou postihu za porušenie pravidiel cestnej premávky.

Ďalšie odporúčania dopravnej polície

nejazdite, keď ste unavení; veľa zahraničných vodičov v BG spôsobilo dopravné nehody v dôsledku mikrospánku najmä v nočných a skorých ranných hodinách;
• v prípade únavy zastavte na vhodnom mieste – v blízkosti motelov, na benzínových čerpadlách alebo ochraňovaných parkoviskách;
• v prípade, že potrebuje prespať – ubytujte sa v moteloch popri ceste alebo v hoteloch v mestách, vozidlo zaparkujte na stráženom parkovisku, zabezpečte ho voči krádeži a zapnite alarm;
• v zaparkovaných vozidlách nenechávajte batožinu obsahujúcu cestovné doklady, peniaze a iné cennosti;
v prípade problémov na ceste volajte linku 112 alebo 166.

Polícia zverejnila informačnú brožúru v AJ „Travelling in Europe“ určenú aj pre zahraničných motoristov a objasňujúcu ich práva a povinnosti. Brožúra obsahuje tiež informácie o konkrétnych postihoch za jednotlivé dopravné priestupky. Je distribuovaná na hraničných priechodoch a prístupná na internetovej stránke MV BR (www.mvr.bg).